TỔNG KHO VIA - BM, NGUYÊN LIỆU CHẠY QUẢNG CÁO ADS GIÁ TẬN GỐC

Login

Quên mật khẩu?

Chưa có tài khoản ? ĐĂNG KÍ miễn phí!

Chúng tôi chuyên Bán Via , Bán BM các loại. UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - BẢO HÀNH 24/24. NGUYENLIEU cung cấp đủ các loại Sẩn phẩm sau : Tài khoản BM limit 50$ - 350$ , Via Việt Via Ngoại , Via Philipines , Via XMDT , Via 902 , Via Việt cổ, Via ngoại cổ, BM XMDN, BM cổ...
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Zalo: 0988.322.821

Sản phẩm Hiện có Bảng giá
BM Limit 50$ ngâm trên 7 ngày 15,000đ
BM Limit 50$ ngâm trên 6 tháng reg tay 60,000đ
BM Limit 50$ ngâm trên 1 năm chưa tạo TKQC 55,000đ
BM Limit 50$ Cổ 2019 trở về trước chưa tạo TKQC 125,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
BM Limit 350$ ngâm trên 1 tháng 90,000đ
BM Limit 350$ ngâm trên 2 tháng 115,000đ
BM Limit 350$ cổ Tạo Từ Via 2019 trở về trước chưa tạo TKQC 210,000đ
BM Limit 350$ Ngâm Trên 1 năm chưa tạo TKQC 125,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
BM Limit 50$ cổ kháng về còn tích xanh 590,000đ
BM Limit 50$ cổ kháng về còn tích xanh có sẵn tkqc 590,000đ
BM Limit 350$ cổ kháng về còn tích xanh có sẵn tkqc 1,500,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via Việt 2018 - 2021 dưới 50 bạn bè Có 2FA, mail Full backup 12,000đ
Via Việt 2019-2021 50-1k bb (có full backup 2FA, Mail) 23,000đ
Via Việt 1000-5000 Bạn bè tương tác chất, chạy ads mượt(Full backup, 2FA, Mail) 46,000đ
Via Việt siêu cổ 2014 trở về trước, 3-5k bb FULL backup 2FA, mail 115,000đ
Via Việt cổ 2018-2019, 3-5k Bạn Bè FULL backup 2FA, mail 89,000đ
Via Việt siêu cổ 2010-2014 , 50-1k bb FULL backup 2FA, mail 89,000đ
Via Việt cổ 2015-2018, 50-1k bb FULL backup 2FA, mail 69,000đ
Via Việt cổ 2018-2019, 50-1k bb FULL backup 2FA, mail 59,000đ
Via Việt random từ 2016 trờ về nay ít bạn bè Full backup 2FA mail 45,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via Philip 2019-2020 nhiều bạn bè chạy ads ngon Có 2FA, Mail, full backup 22,000đ
Philip cổ 2018 trở về trước lên camp mượt (Full backup, 2FA, Mail) 79,000đ
Via Thái Cổ Trước 2018 Bao Trâu Bò, Full backup, 2FA, Mail 79,000đ
Via Indo cổ trước 2018 Lên Ads Siêu Mượt Full backup, 2FA, Mail 79,000đ
Via Phillip cổ 2014-2018 Nhiều Bạn Bè ( Full mail, Full backup, Siêu Cứng) 85,000đ
Philip cổ 2013-2017 3-5k bạn bè ( Full mail, Full backup, Siêu Cứng) 95,000đ
Via Philip Siêu Cổ 2007-2012 Nhiều Bạn Bè ( Full mail, Full backup, Siêu Cứng) 95,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via US cổ 1-5k bb Full backup 2FA, mail 132,000đ
Via EU cổ 1-5k bb Full backup 2FA, mail 132,000đ
Via Brazin cổ 1-5k bb Full backup 2FA, mail 132,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
[SALE OFF] Via Việt cổ 2018 trở về trước Đã XMDT (tích mới) Có 2FA, mail backup chạy ads mượt 290,000đ
Via Việt 2020-2021 XMDT tích mới lên camp ngon(có 2FA, Mail) 240,000đ
Via Việt XMDT Năm 2019 (Full backup, 2FA, Mail) 270,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via Thái Cổ XMDT Tích Cũ Lên Camp Siêu Trâu(2018 trở về trước) 410,000đ
Via Philip XMDT Tích Mới lên camp ngon (Full backup, 2FA, Mail) 249,000đ
Via Philip Cổ XMDT Tích Mới lên camp ngon (Full backup, 2FA, Mail) 135,000đ
Via Philip Cổ XMDT Tích Cũ Bao Trâu Bò (Full backup, 2FA, Mail) 410,000đ
Via Thái Cổ XMDT Tích Cũ Bao Trâu Bò (Full backup, 2FA, Mail) 260,000đ
Via Philip XMDT 2019-2020 Tích Mới lên camp ngon (Full backup, 2FA, Mail) 259,000đ
Philip Cổ XMDT Tích Mới Lên Camp Siêu Trâu(2014-2018) 290,000đ
Philip XMDT Tích Mới Siêu cổ 2009-2014 320,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via Nam Phi Cổ XMDT Tích Cũ Bao Trâu Bò (Full backup, 2FA, Mail) 260,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via Việt kháng 902 live ads 690,000đ
Via Việt kháng 902 full backup mail (die tkqc) 690,000đ
Via Philip cổ kháng 902 live ads Full backup 890,000đ
Via Thái cổ kháng 902 live ads 690,000đ
Via US cổ kháng 902 live ads 780,000đ
Via Philip kháng 902 live ads Full backup 790,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Via Việt cổ Limit 1m1 150,000đ
Via Việt cổ Limit 1m1 đã XMDT 240,000đ
Via philip Limit 1m1 150,000đ
Via philip Limit 1m1 đã XMDT 240,000đ
Via Việt cổ Limit 5m8 450,000đ
Via philip Limit 5m8 450,000đ
Via Việt cổ Limit 5m8 đã XMDT 650,000đ
Via philip cổ Limit 5m8 đã XMDT 650,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
TKCN share quyền 5m8 (đã rip via gốc) 350,000đ
Sản phẩm Hiện có Bảng giá
TKCN share quyền 1m1 (đã rip via gốc) 50,000đ
Combo 10 TKCN share quyền 1m1 (40k/1tk) 400,000đ
Combo 20 TKCN share quyền 1m1 (35k/con) 700,000đ
Combo 50 TKCN share quyền 1m1 (30k/1tk) 1,500,000đ
Zalo: 0988.322.821